Bones notícies des de Brussel·les, el TJ de la UE ordena la devolució total de les clàusules sòl de les hipoteques

21 de desembre de 2016

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha “avançat” els regals de Nadal per a prop de tres milions d’espanyols afectats per tenir en la seva hipoteca una clàusula sòl en declarar incompatible amb el dret comunitari la decisió del Tribunal Suprem Espanyol de limitar els efectes retroactius de la seva devolució quan aquestes van ser declarades abusives i nul·les al maig del 2014. Una decisió que comporta que els bancs hauran de tornar-los tot el que els han cobrat de més en virtut d’aquestes clàusules, un quantitats estimada pel Banc d’Espanya en 7.500 milions d’euros, d’acord amb diferents estimacions. Contra esta resolució ja no cap recurs.

Cal recordar que tots els titulars que tenien contractada una hipoteca amb una clàusula sòl no podien beneficiar-se de rebaixes per sota d’un llindar predeterminat, és a dir, els seus titulars han seguit pagant la mateixa quota mensual des de la constitució de la hipoteca mentre la majoria de les hipoteques han anat baixant les seves quotes mensuals en els últims anys, especialment a partir de la caiguda dels tipus d’interès produïda a partir de 2009.

El 9 de maig del 2013 l’Tribunal Suprem va declarar que aquestes clàusules eren abusives ja que els consumidors no havien estat informats adequadament de les implicacions que tenien. No obstant això, al·legant raons d’estabilitat financera, va decidir limitar en el temps els efectes d’aquesta declaració, de manera que els bancs només havien de tornar als clients les quantitats cobrades de més als clients a partir de la data en què va dictar sentència; amb la decisió presa avui pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea aquesta sentència queda anualda. “El Dret de la Unió s’oposa a una jurisprudència nacional en virtut de la qual els efectes resolutoris vinculats a la nul·litat d’una clàusula abusiva es limiten a les quantitats indegudament pagades amb posterioritat al pronunciament de la resolució judicial mitjançant es declara el seu caràcter abusiu” , afirma la sentència judicial dictada aquest matí a Luxemburg. El contrari, al·lega, no donaria una protecció eficaç al consumidor, d’acord amb els previst per la directiva europea.

Arran d’aquesta decisió, els bancs han de restituir “els avantatges obtinguts indegudament” “La declaració judicial del caràcter abusiu d’una clàusula ha de tenir com a conseqüència el restabliment de la situació en què es trobaria el consumidor de no haver existit aquesta clàusula”. És a dir: el resultat del procés ha de ser que el professional, en aquest cas els bancs, restitueixin “els avantatges obtinguts indegudament en detriment del consumidor”.

Si la seva hipoteca està afectada per una clàusula sòl, no deixi passar l’oportunitat de recuperar els seus diners i rebaixar la quota de la hipoteca. A Prats Advocats som especialistes en dret bancari i volem ajudar-li a recuperar allò que és seu i a estalviar-se diners cada mes en la seva hipoteca. Volem estar al seu costat i denunciar qualsevol tipus de mala praxi per part d’alguna entitat financera.

Prats Advocats, eliminem la clàusula sòl de la seva hipoteca. Si la seva hipoteca està afectada per una clàusula sòl truqui’ns sense compromís 973 24 05 64  Estudiarem el seu cas de manera gratuïta.
#pratsadvocats # cláusulasuelo # cláusulaabusiva #hipoteca #euribor #irph # tipointerés

, , , , , , , , , ,