La dació en pagament, una bona fòrmula per tornar a començar

3 de June de 2019

Malauradament, no són poques les persones que arran de la crisi (2008-2012) es troben en una delicada situació econòmica ja que deuen fer front al pagament d’una desorbitada quota d’hipoteca que acostuma a respondre a la compra d’un pis, tasat d’una manera sobrevalorada, en ple boom immobiliari. Problema doble, ja que, a més de no poder pagar tampoc poden vendre el pis atès que el valor de mercat actual és significativament més baix que quan va signar la hipoteca, amb la qual cosa la venda de l’immoble no suposaria segurament la cancel·lació del deute.

 

Davant de situacions com aquestes, com sempre us aconsellem des del despatx d’advocats lleidatà Prats Advocats és bàsic que, atès que en la major part dels casos, haurem de negociar amb una entitat financera és fonamental comptar amb un assessorament legal expert.

La dació en pagament és una bona manera per “començar” de nou, de deixar el deute i “alliberar” als nostres avaladors, generalment els pares, d’una pesada càrrega que a més es perllongarà durant els anys. La dació en pagament a Espanya està regulada pel Reial decret llei 6/2012 de 9 de Març de 201 i bàsicament suposa, en un préstec hipotecari, lliurar el pis a l’entitat financera amb la qual tenim contret el deute o el creditor a canvi de la cancel·lació total o parcial del deute. Així, el banc o qualsevol altre creditor hipotecari allibera el deutor total o parcialment de les obligacions hipotecàries assumides en el seu dia. En el cas d’una dació total la persona o persones responsables del deute ja mai més hauran de respondre de la mateixa. En el moment de formalitzar la dació, total o parcial, cal indicar que el deutor, sortirà del registre de morosos per aquest deute si és que ho està, i podrà entrar de nou en el circuit del crèdit.

Hi ha diferents factors que poden influir d’una manera directa en l’acceptació o no de la dació en pagament atès que hi ha diferències significatives tant en el criteri de riscos com en la metodologia de la dació depenent de les diferents entitats financeres; d’aquí també la importància de no afrontar aquest procés sense la col·laboració i l’assessorament expert d’un advocat, donat també que la redacció de la Llei no acaba d’ajudar al ciutadà i és més favorable per als interessos de la banca, a diferència del que que passa en altres països d’Europa amb una legislació molt més favorable i respectuosa amb els interessos dels consumidors.

D’entrada, la gran majoria dels bancs  rebutjaran la nostra proposta de dació, a més ho faran amb una sèrie d’arguments que ens faran dubtar sobre l’èxit de la nostra reclamació; però si comptem amb un especialista jurídic en aquest camp, que realitzarà una exhaustiva anàlisi legal, financer i de l’escriptura del préstec hipotecari perquè tot i que el banc no vulgui fer la dació (com passa sempre d’inici) és possible que no tingui més remei que acceptar-la en base a les certeses derivades d’aquesta anàlisi. De vegades s’aconsegueix la dació en base a l’anàlisi processal que la subhasta del bé va a cobrir tota la responsabilitat hipotecària. D’aquí la importància de l’assessorament d’una advocat especialista en la matèria.

A l’hora de realitzar una dació en pagament poden existir dos formats bé a través d’una escriptura notarial de dació en pagament o a través d’una compravenda de l’habitatge. En aquest cas, el deutor gairebé sempre haurà d’acceptar el format que triï l’entitat financera; tot i que per al deutor la millor opció acostuma a ser a través d’una escriptura de dació expressa, ja que una compra venda podria generar dubtes sobre altres conceptes de pagament com la liquidació de les plusvàlues municipals dels ajuntaments, que en el seu afany confiscatori van a sostenir que el deutor pagui, ja que el format de la dació ha estat una compravenda i no una dació expressa. Sigui com sigui, a hores d’ara continua sent bàsica la presència d’un assessor legal especialitzat en la matèria.

A Prats Advocats tu ets la nostra prioritat. Som especialistes en dret bancari

, , , , , , , ,