Hipotèques i clausules sól

Clàusula sòl

Si té una clàusula sòl en la seva hipoteca, està perdent diners

Últimament arriben molts clients al nostre despatx amb consultes del tipus “A tothom li baixa la hipoteca perquè no para de baixar l’Euribor i a mi no. Què puc fer per solucionar-ho?”. En la major part dels casos, la causa més probable d’aquesta situació és que la hipoteca en qüestió estigui afectada per una clàusula sòl. A Prats Advocats, especialistes en dret bancari, podem recuperar els diners pagats de més en els últims anys i aconseguir que només pagui de quota el que realment li correspongui.

Què és una clàusula sòl? La millor manera de solucionar un problema és identificar-lo. Per això, és bàsic saber que la clàusula sòl és una condició que es va establir fa uns anys en molts préstecs hipotecaris per part de les entitats bancàries amb la finalitat bàsica que aquella hipoteca, independentment del tipus d’interès marcat per l’Euribor (actualment per sota del 0,50%), no pagui mai una quota mensual per sota d’un tipus d’interès fix que es va establir al voltant del 3-4%.

Generalment, totes les hipoteques tenien un interès variable revisable cada any o cada 6 mesos amb l’aplicació d’un tipus d’interès, més un diferencial. Una hipoteca amb clàusula sòl no revisa mai el seu tipus d’interès (per exemple, si pagava 700€ mensuals quan va constituir la seva hipoteca el 2010, avui –quatre anys després–continuarà pagant la mateixa quota. En qualsevol hipoteca sense clàusula sòl aquesta quantitat s’ha anat revisant a la baixa, any rere any).

Com puc detectar una clàusula sòl? La manera més fàcil de comprovar si la seva hipoteca està afectada per una clàusula sòl és revisar si en els últims anys li ha baixat la quota mensual. Si no és així, probablement, l’entitat financera li va col·locar una clàusula sòl en el moment de la constitució del seu préstec.

Una altra manera de comprovar-ho és “aventurar-se” a llegir totes les pàgines de l’escriptura d’hipoteca, al voltant de 40, i tractar de trobar alguna fórmula del tipus “independentment del tipus d’interès aplicable, aquest mai no podrà ser inferior a un 3% ni superior a un 12% “.

Sigui com sigui, la millor manera de detectar-ho i trobar una solució al problema és posar-se en mans de professionals com Prats Advocats i rebre assessorament.

Quina seria la seva quota sense la clàusula sòl? Sense conèixer cada cas de manera puntual, és complicat dir una xifra en concret perquè depèn de molts factors com la quantitat que es va demanar al banc o l’import que queda per pagar de la hipoteca. No obstant això, l’experiència en aquests casos ens diu que l’estalvi se situa entre els 100 i 200€ al mes, uns 4.500€ l’any.

D’altra banda, cal ser conscient que tot el que s’està pagant de més només afecta els interessos, el deute segueix igual de gran. En definitiva, si té clàusula sòl, està llençant els diners.

És possible recuperar els diners pagats de més durant aquests anys? Sí, és possible, i és el que seria just. Al nostre despatx estem aconseguint que els bancs retornin als afectats totes les quantitats pagades indegudament, que en molts casos són imports que oscil·len entre els 5.000 i els 10.000€.

Què hem de fer perquè ens treguin la clàusula sòl? La resposta és molt clara, reclamar a l’entitat financera en qüestió. La millor manera de fer-ho és comptant amb l’assessorament d’un professional de l’advocacia.

En primer lloc, hem de comprovar que el préstec està afectat per una clàusula sòl, a Prats Advocats estudiarem de manera gratuïta la seva hipoteca. Després hem d’interposar una reclamació davant l’entitat bancària perquè tregui aquesta clàusula, ja sigui per via amistosa o judicial.

La solució definitiva és anar als jutjats per reclamar les quantitats que li han cobrat de més. El nostre despatx, com a especialista en dret bancari, s’encarregarà de fer tota la reclamació des d’un inici amb un pressupost tancat i molt ajustat.

Cal destacar que el 2013 molts bancs van retirar “voluntàriament” les clàusules sòl entre altres BBVA, Cajamar i Novacaixagalicia; però encara hi ha moltes entitats com Banc Sabadell, Caixa Catalunya, Banco Pastor, Banco Popular, CaixaBank… que no han fer res.

Si la seva hipoteca està afectada per una clàusula sòl, no deixi passar l’oportunitat de recuperar els seus diners i rebaixar la quota de la hipoteca. A Prats Advocats som especialistes en dret bancari i volem ajudar-lo a recuperar el que és seu i a estalviar diners cada mes en la seva hipoteca. Volem estar al seu costat i denunciar qualsevol tipus de mala praxi per part d’alguna entitat financera.

Notícies relacionades

Contacti amb nosaltres!