Dret civil

Dret Civil

 • Obligacions i contractes. Redacció i revisió de tota classe de contractes.
 • Assessorament en arrendaments tant rústics com urbans.
 • Dret immobiliari i compravendes.
 • Reclamació de defectes constructius i vicis de l’edificació.
 • Propietat Horitzontal i Comunitats de Propietaris. Reclamació d’impagats.
 • Desnonaments d’inquilins.
 • Relacions de Veïnatge i Immissions.
 • Constitució i extinció de servituds.
 • Reclamacions de quantitat i deutes.
 • Successions.
 • Redacció i modificació de testaments i actes d’última voluntat.
 • Reclamació de legítimes.
 • Declaracions d’Hereus davant notari o el Jutjat.

Notícies relacionades

Contacti amb nosaltres!