Dret de família

Dret de Família

  • Tramitació de separacions i divorcis de mutu acord. Redacció de conveni regulador. Divorci Express.
  • Procediments de guarda i custòdia. Parelles de fet.
  • Especialitzats en custòdia compartida.
  • Procediments de modificació de mesures. Disminució de pensió d’aliments, canvi de custòdia.
  • Reclamació i impugnació de la filiació. Incapacitats.
  • Tramitació d’adopcions. Liquidació règim econòmic matrimonial.
  • Execució de sentències per Impagament d’aliments. Embargament de béns i salaris.
  • Nul·litats canòniques.
  • Conflictes de pàtria potestat.

Notícies relacionades

Contacti amb nosaltres!