Dret de Empresa i Mercantil

Dret d’Empresa i Mercantil

  • Morositat i impagats. Reclamació extrajudicial o judicial. Judicis Canviaris (xecs i pagarés).
  • Constitució, fusió i liquidació de societats.
  • Impugnació d’acords socials. Assistència a Juntes Generals.
  • Negociació bancària.
  • Patents i Marques.
  • Competència deslleial.
  • Concursos de creditors i insolvència empresarial. Presentació de concursos voluntaris o necessaris.
  • Representació del creditor en el procediment. Comunicació de crèdits, demandes incidentals.
  • Negociació bancària.

Notícies relacionades

Contacti amb nosaltres!