Dret laboral

Dret Laboral

  • Interposició de demanda contra l’acomiadament.
  • Reclamació de salaris i liquidacions impagats.
  • Accidents de treball. Reclamació d’indemnitzacions.
  • Assistència jurídica davant els organismes de conciliació, Jutjats socials i Tribunals Superiors de Justícia.
  • Presentació d’expedients i reclamacions davant el Fogasa.
  • Transaccions empresarials.
  • Procediments d’invalidesa. Conflictes amb la Seguretat Social.

Notícies relacionades

Contacti amb nosaltres!