Clàusules terra, crèdits, prèstams hipotecaris amb interessos abusius, targetes revolving…reclami ja amb Prats Advocats

12 de desembre de 2021

Una de les especialitzacions del nostre despatx d’advocats, ubicat al carrer Vallcalent de Lleida, és la defensa dels interessos dels usuaris afectats per clàusules abusives, interessos usuraris en la contractació crèdits, prèstams hipotecaris, targetes revolving, aplicades per les entitats financeres.

En aquest sentit, al nostre despatx tenim una àmplia experiència en la reclamació dels diners pagats de més per la contractació d’hipoteques afectades per la clàusula sòl, despeses de constitució d’hipoteques, contractació de targetes revolving amb crèdits abusius… i comptem amb una llarga llista de casos d’èxit on hem aconseguit que els nostres clients recuperin els diners pagats de més.

L’últim cas d’èxit en la reclamació d’un usuari afectat per l’aplicació d’un tipus d’interès abusiu en una hipoteca el trobem la setmana passada amb la sentència d’un jutge de Lleida del jutjat de Primera Instància número 6 de Lleida en declarar usurari el interès del 13%, i per tant il · legal per ser excessivament elevat, aplicat a un préstecs hipotecari de 19.900 €.

Gràcies a aquesta sentència, la demandant, representada en aquest judici per l’advocat lleidatà Xavier Prats, només haurà de tornar a l’entitat prestatària, Estromba Inversores, el capital prestat. A més, recuperarà els 450 € de la comissió d’obertura.

Si està afectat per una hipoteca amb clàusula sòl, interessos abusius, targetes revolving usuràries… reclami ja, cada dia que passa està perdent diners. A Prats Advocats trobareu un assessorament i representació legal especialitzat i amb una llarga relació de casos d’èxit en la reclamació contra entitats bancàries. A més, estudiarem el vostre cas sense compromís, ni provisions de fons; només li cobrarem si guanya.

Prats Advocats, advocats i advocades de confiança

, , , , , , , , , , ,