Com actuar en cas d’accident laboral

22 de març de 2023

Aquesta nit, l’advocada Lorena Torres, del despatx Prats Advocats, tornarà als estudis de Lleida TV per compartir consells i recomanacions amb Santi Roig, director del programa magazín a Diari, sobre una qüestió força “quotidiana” i comuna com són els accidents laborals.

En el decurs de la seva intervenció, la lletrada Lorena Torres, especialitzada en dret laboral ens parlarà, entre altres aspectes, sobre que cal fer i com haurem d’actuar en cas de patir un accident laboral començant per definir que s’entén per accident laboral, tràmits a seguir i consells a tenir en compte. En aquest sentit, com sempre aconsellem, en aquest tipus de possibles litigis amb dos parts enfrontades i diferència d’interessos el més aconsellable és comptar amb un  assessorament i representació legal especialitzada en la matèria i capaç de proporcionar un tracte expert, personalitzat i proper com l’ofert pel despatx Prats Advocats

Com actuar en cas d’accident laboral?

Pel que fa a les relaciones laborals entre empresa i treballadors poden existir tot tipus de situacions de desacord o desavinença: des d’un acomiadament, una reclamació de quantitat per salaris no abonats, l’elecció de les vacances, reduccions de jornada, etc. Ara bé, un dels principals focus de conflicte amb l’empresa es produeix  quan el treballador pateix un accident laboral, ja sigui al mateix lloc de treball o quan va o marxa del mateix.

En aquests casos, que per desgràcia succeixen a diari, la persona que ha patit aquest tipus d’accident no sol es troba amb molts dubtes sobre quins passos cal seguir, què és el que pot reclamar o quins terminis té per fer-ho sinó que, a més a més, sol tenir por de represàlies per part de l’empresa en cas de optar per efectuar la reclamació.

Tenint en compte l’anterior, sempre és recomanable que, des d’un bon inici, es compti amb l’ajuda d’un/a advocat/da especialista en la gestió i reclamació d’aquest tipus d’accidents, els laborals, per tal de facilitar els tràmits i aconseguir el major rescabalament per la persona que l’ha patit.

 Què és pot considerar com accident laboral?

Un accident laboral el podríem definir com a tota lesió corporal (ja sigui una ferida, malaltia, cop a nivell físic…, com un malaltia psíquica o psicològica) que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executi; és a dir, que la lesió sigui conseqüència directa o indirecta del treball. 

Si patim l’accident anant o tornant del lloc de treball, també es pot considerar accident laboral?

Si. Per accident laboral no sol s’entén el que es produeix al mateix lloc de treball si no també aquells que pateix el treballador al anar al treball o al tornar del mateix. En aquests casos, l’accident ha de tenir lloc al camí d’anada o tornada del lloc de treball, no poden haver interrupcions, en el sentit de no alterar el trajecte per realitzar qüestions personals no relacionades amb el treball i, a més, ha de seguir-se el itinerari habitual.

Hi ha altres tipus d’accidents de treball a tenir en compte?

Si. Entre d’altres, podem trobar els accidents de missió, que son els que tenen lloc quan el treballador es desplaça fora del centre de treball per realitzar una activitat laboral. Per exemple: El cas d’una auxiliar administrativa que surt de l’oficina per tal de presentar uns documents a l’administració per ordre concreta del cap i, durant aquesta activitat, pateix un accident.

També podem trobar els accidents soferts durant l’activitat sindical; és a dir, quan el treballador pateix un accident al realitzar activitats de caràcter sindical o com a conseqüència d’aquestes.

En cas de patir un accident laboral, quins serien els primers passos a seguir o tenir en compte?

Si l’accident es produeix al lloc de treball, cal comunicar-ho de forma immediata a la persona responsable, anant acompanyat, si és possible, de testimonis que hagin vist l’accident.

Si l’accident es produeix en un centre de treball diferent a l’habitual, cal avisar al responsable de l’empresa on et trobes treballant i al responsable directe.

Si l’accident és produeix “in itinere”, es tindrà que justificar a l’empresa, la data i l’hora del fet, ja sigui amb un part mèdic, un atestat policial, etc.

 

A Prats Advocats som especialistes en dret laboral. Evita ensurt innecessaris i en cas d’accident laboral contacta amb un despatx d’adbocats especialitzat. Som de confiança, la nostra prioritat, defensar els teus drets

 

, , , , , ,