El proper 3 de març el TJUE publicarà la sentència sobre l’RPH, que pot obrir la porta a la seva reclamació

10 de febrer de 2020

Després que el passat 10 de setembre es va publiqués l’informe de l’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que obre la porta a reclamar els diners pagat de més per les persones que van contractar la seva hipoteca d’acord a la referència IRPH, el proper 3 de març el TSJUE farà pública la seva sentència definitiva sobre aquesta qüestió dictaminant com han d’actuar els jutjats espanyols amb les hipoteques referències a l’IRPH, un índex considerat per molts consumidors com abusiu i que en el seu informe Maciej Szpunar, advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja va qualificar de “complex i poc transparent per a un consumidor mitjà”.

En aquests moment es calcula que hi ha a Espanya més d’un milió i mig d’hipoteques referències a aquest índex #IRPH sent Caixabank i el Santander dues de les entitats financeres amb una cartera de clients amb una major afectació, encara que no són les úniques. La major part dels clients amb hipoteques basades en l’IRPH se situen a Catalunya, País Basc i Andalusia.

La decisió de l’alt tribunal de la Unió Europea determinarà d’una vegada per totes si la banca va ser transparent al utilitzar aquest índex en els seus préstecs hipotecaris o si haurà de compensar els clients afectats, per la qual cosa caldrà fer una reclamació. Prats Advocats, despatx d’advocats especialitzat en dret bancari t’ajudarà i assessorarà en la teva reclamació de l’IRPH, així com sobre altres clàusules abusives com la clàusula sòl, la recuperació de les despeses de constitució de la hipoteca, etc.

Què és l’IRPH?
En primer lloc, cal destacar que l’IRPH és un índex oficial elaborat pel Banc d’Espanya i que es calcula segons la mitjana dels tipus d’interès dels crèdits de les hipoteques que concedeixen els bancs.

En el seu moment, aquest índex (el segon més utilitzat a l’hora de referenciar els préstecs variables per comprar un habitatge, per darrere de l’Euribor) es va comercialitzar adduint que proporcionava majors avantatges als usuaris a l’ésser un indicador més estable i fiable que l’Euribor. El pas dels anys ha posat de manifest que aquestes avantatges poc o gens tenien a veure amb la realitat i que els clients que, aconsellats per les entitats financeres, van escollir aquest tipus d’hipoteques, han sofert amb el pas dels anys importants perjudicis econòmics, que ara podrien recuperar en funció del que dictamini la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Com pot saber si la meva hipoteca té IRPH?
La manera més eficaç de saber-ho és posar-se en contacte amb un despatx d’advocats especialitzat en la matèria com Prats Advocats. Estudiarem el seu cas de manera gratuïta i li plantejarem, si procedeixen, les accions a dur a terme. Tanmateix, per conèixer si la seva hipoteca està referenciada a l’IRPH també pot revisar el seu contracte de préstec hipotecari, hi trobareu tota la informació necessària. Per norma general, aquest punt apareixerà recollit en la clàusula tercera, probablement sota la referència “tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys, per a l’adquisició d’habitatge lliure, concedits pel conjunt d’entitats …”.
També pot constatar aquesta dada revisant els rebuts mensuals de la hipoteca i el tipus d’interès que està pagant. Si tenim en compte que l’euríbor s’ha situat en guarismes negatius, si s’observa que el tipus supera per molt a el diferencial contractat és més que probable que la seva hipoteca estigui referenciada a l’IRPH.

En qualsevol cas, la certesa sobre aquesta dada la podrà obtenir posant-se en contacte amb el nostre despatx. Truqui’ns sense compromís, estudiarem el seu cas de manera gratuïta, no només en relació a el fet de si està referenciada a l’IRPH, també valorarem si està afectada per algun altre tipus de clàusula abusiva o pot recuperar part de les despeses derivades de la constitució de la seva hipoteca.

Com reclamar?
La millor manera de gestionar la reclamació és comptant amb la col·laboració i assessorament d’un despatx d’advocats especialitzat en dret bancari com Prats Advocats. Si és el cas, li aconsellem començar amb aquests tràmits el més aviat possible i sense esperar a la sentència de l’TJUE. Com més aviat es posi en marxa tot el procés per recuperar els diners pagats de més molt millor.

Les quantitats a recuperar variaran en funció de l’any de constitució de la hipoteca i la quantitat econòmica finançada; no obstant això, podem parlar de xifres mitjanes que oscil·len entre els 20.000 i 40.000 €.

Al igual que en altres tipus de reclamacions amb entitats financeres (clàusula sòl, despeses de constitució de la hipoteca …) és fàcil que l’entitat vulgui arribar a un acord previ amb el client o que li instin a renunciar a realitzar reclamacions extrajudicials o judicials; en aquest sentit, recomanem no signar cap acord sense haver realitzat de manera prèvia una consulta amb un advocat / a especialitzat en la matèria com Prats Advocats

, , , , , , , , , , , , ,