La finalització de les vacances, un dels moments de l’any amb un major increment al nombre de divorcis

17 de setembre de 2021

Des de que en 1981 el Congrés dels Diputats aprovés la Llei del Divorci, a Lleida més de 23.000 parelles han decidit dissoldre la seva relació. Els motius de la ruptura molt diversos, on si que trobem una constant és en el fet de que hi ha certes èpoques de l’any on pugen de manera significativament les ruptures, generalment coincidint amb la finalització dels períodes vacacionals –al conjunt de l’Estat, el 30% del total dels divorcis que tenen lloc durant l’any es produeixen durant el tercer trimestre de l’any, amb especial incidència sobre el mes de setembre-.

A l’hora d’afrontar aquest moments, generalment, complexos i amb unes derivades personals i econòmiques severes, en especial si hi ha fills pel mig, és bàsic comptar amb l’assessorament expert i professional d’un/a advocat/da especialitzat en divorcis i guarda i custòdia, com l’equip de professionals del despatx d’advocats Prats Advocats. En primera instància, us ajudaran a valorar bé la situació i buscar una reflexió serena amb la persona o persones afectades i explicar-los el que suposa un divorci. Si passat aquest punt no hi ha altra solució que l’inici d’un tràmit de divorci des de Prats Advocats tractarem de que aquest gran canvi sigui el més afable possible.

Sens dubte, al començar una relació matrimonial pocs es plantegem que aquesta pugui acabar en ruptura, però la realitat ens diu que cada vegada són més el processos de divorci. Amb la pandèmia, amb moltes més hores de convivència per part de les parelles, les consultes sobre la tramitació del divorci han augmentat significativament als despatxos d’advocats i advocades de Lleida. No obstant, aquest increment de consultes no s’ha traduït en un gran augment al número de divorcis, respecte a altres anys, degut, especialment, a la crisi econòmica, un altre dels factors que té molt a veure amb la decisió de les parelles de tirar endavant o no la seva ruptura matrimonial.

En aquests moments de trencament en assalten un gran nombre de preguntes, en ocasions de difícil resposta, per a les quals l’equip d’advocades i advocats de Prats Advocats tractarà d’ajudar-te a trobar resposta.

Què podem fer en cas de divorci?

Les ruptures matrimonials, traumàtiques o no, són una constant. En aquests moments d’incertesa i inseguretat és normal que ens assaltin preguntes com quina opció escollir per a la ruptura, que passarà amb els béns en comú, la custòdia dels nens, quant em costarà el procés de divorci, etc.

Moltes preguntes i per davant un panorama vital i econòmic diferent i desconegut. Davant d’una situació com aquesta, la millor opció és comptar amb la col·laboració d’un professional de l’advocacia, com el conjunt de professionals de Prats Advocats, despatx especialitzat en divorcis i guarda i custòdia i que compta en el seu equip amb membres associats a la Societat Catalana d’Advocats de Família.

En aquests casos, el primer que procedeix és valorar bé la situació i buscar una reflexió serena amb la persona o persones afectades i explicar-los el que suposa un divorci. Si passat aquest punt no hi ha altra solució que l’inici d’un tràmit de divorci procedim a ajudar-lo perquè aquest gran canvi sigui el més afable possible.

Tothom es pot divorciar?

Per poder divorciar-se cal estar legalment casat, ja sigui per l’església o pel civil. Una circumstància a tenir en compte ja que cada vegada són més comuns les parelles que no estan casades, però que tenen fills o estan inscrites com a parelles de fet.

També cal tenir en compte que des de l’any 2005 els requisits per divorciar-se són més flexibles, gràcies a la pionera i necessària reforma de la Llei del Divorci aprovada al Congrès dels Diputats al 1981 i que aquest mes de juny va complir 40 anys de vida. La reforma del 2005 va canviar radicalment els criteris a l’hora de concedir el divorci, fins aquell moment sempre sota criteris de culpabilitat, és a dir, la Llei del 1981 només contemplava la ruptura del matrimoni, excepte que hi hagués un acord previ entre les parts, si el cònjuge innocent que pretenia separar-se culpabilitzava l’altre d’alguna de les causes previstes a l’article 82 del Codi Civil (abandó de la llar, infidelitat, conducta injuriosa o vexatòria, alcoholisme, toxicomania….).

Un procés de divorci es pot iniciar a partir dels tres mesos d’estar casat. Actualment, no cal argumentar cap tipus de causa per procedir al divorci. Finalment, no cal passar per la separació per divorciar-se. Amb anterioritat a la reforma de 2005 el procés de divorci venia precedit per la separació -que no es podia dur a terme fins l’any de casat- i es devia estar un altre any separat per iniciar el divorci.

Què passa quan la parella no està casada?

Com ja hem comentat, cada vegada són més les parelles que comparteixen una vida en comú sense establir cap vincle legal entre elles. Com a la resta de parelles, la relació pot arribar a trencar-se, per diferents i variats motius. En el supòsit de no tenir fills, però estar inscrits com a parella de fet en algun ajuntament, el més comú és comunicar-ho al consistori on s’ha tramitat i ells procediran a donar la baixa. Com en altres situacions de caràcter administratiu, comptar amb la col·laboració d’un despatx d’advocats com Prats Advocats us aportarà seguretat, tranquil·litat i comoditat en la tramitació d’aquestes gestions.

En el cas de tenir fills en comú cal obrir un procés de guàrdia i custòdia o regulació de les relacions parentals.

Processos de mutu acord

En un procés de divorci es poden escollir dues vies, la de mutu acord o la contenciosa. Totes dues acabaran al jutjat, encara que amb diferents processos. Sense cap dubte, la millor opció per a la parella que se separa, amb o sense fills, és el mutu acord. Si s’arriba al contenciós és perquè hi ha un desacord substancial entre les parts, la qual cosa implica problemes, un llarg procés, alts costos de tramitació i una forta càrrega emocional que afecta de per vida la relació entre l’exparella.

El mutu acord és un contracte -conveni regulador- entre els cònjuges a través del qual es pacten els efectes de la ruptura de la relació i es planifica l’escenari futur (custòdia, aliments, ús del domicili, etc.). Fet i fet, és “un vestit fet a mida” en què es pot pactar tot el que es requereixi, evidentment sota la supervisió d’un advocat.

En aquests casos a Prats Advocats la tramitació habitual és, un cop escoltades les peticions dels clients, realitzar un esborrany del conveni, que revisarem amb els cònjuges. Un cop signat, el presentarem al jutjat amb el procurador. El jutjat ens cridarà per ratificar-lo davant del jutge. Una vegada signat davant el jutge, si hi ha fills menors el conveni passarà al fiscal per revisar-lo, i si tot és correcte, el jutge ha de dictar la sentència declarant el divorci, si estaven casats, o homologant el conveni de guarda i custòdia, en cas de no estar-ho. És un procediment relativament ràpid, sense enfrontaments i més econòmic al realitzar-se amb un mateix advocat i un procurador per als dos. També té molts avantatges fiscals i econòmiques quan hi ha un pis a mitges entre la parella i s’acorda que un dels dos s’ho quedi.

El procediment contenciós és utilitzat, almenys a Prats Advocats, en els casos més extrems, com quan un dels membres de la parella no accepta la ruptura de la relació i es nega a signar qualsevol document que signifiqui el trencament definitiu de la relació. Una altra casuística tipus per arribar al contenciós es produeix quan un dels membres té unes pretensions fora de lloc, exigeix la custòdia exclusiva, o no vol pagar la pensió. En el cas que un dels membres de la parella es trobi en parador desconegut també serà obligat arribar al contenciós per acabar aconseguint el divorci.

Principals aspectes a regular en cas de divorci

La llista és llarga i donaria per escriure més d’un article al respecte. No obstant això, cal regular, en cas que existeixin, la custòdia dels nens, que pot ser exclusiva o compartida. Si és exclusiva caldrà regular la pensió de manutenció a pagar per la persona que no estigui al càrrec del nen. També s’haurà de regular i establir qui usarà el domicili familiar després del divorci i qui pagarà les despeses de l’habitatge. Finalment si el divorci o el matrimoni ha suposat algun desequilibri per als membres de la parella poden establir-se compensacions econòmiques o prestacions compensatòries.

Actualment el 50% de les parelles que es casen no arriben als 10 anys de convivència en comú i a partir dels 20 anys de matrimoni només continuen un 24% de matrimonis.

 Un bon advocat, clau per evitar conflictes i donar tranquil·litat en processos de divorci. Prats Advocats, de confiança, en confiança. En els moment més difícils, sempre al vostre costat

, , , , , , , , , , , , , ,