Nova sentència favorable per als clients afectats per clàusules sòl per part del Tribunal de Justicia de la Unió Europea

9 d'agost de 2020

El Tribunal de Justícia de la UE ha sentenciat en el dia d’avui que les clàusules sòl renegociades, els anomenats contractes de novació, poden ser abusives. Aquesta sentència, que dóna resposta a una qüestió prejudicial elevada per un jutjat de primera instància de Terol, dictamina que els clients no poden renunciar als seus drets com a consumidors europeus i considera il·legal que els bancs obligen als consumidors a renunciar a la via judicial.

El sector bancari espanyol ha rebut un nou i dur “cop” per part del Tribunal de Justícia Europeu al veure com aquest ha anul·lat els acords sobre clàusules sòl en què el consumidor renuncia a accions judicials basades en els drets que li reconeix la Directiva 93 / 13. No obstant això, l’alt tribunal europeu matisa que pot es comprometre a no reclamar sense que la clàusula es consideri abusiva si ha entès amb claredat les seves conseqüències.

D’aquesta manera, la Cort Europea dictamina en la seva sentència que les clàusules sòl renegociades d’hipoteques poden ser examinades per un jutge i declarades abusives, així com que és il·legal que els bancs obliguin els clients a no emprendre accions legals després de la renovació del contracte

El tribunal de Luxemburg admet que es pot renegociar una clàusula abusiva “sempre que la renúncia sigui procedent d’un consentiment lliure i informat”. En segon lloc, obre la porta a que la nova clàusula pot ser també abusiva si no ha estat negociada individualment.

Així mateix aquesta sentència deixa clar que renunciar a emprendre accions legals contra l’entitat també pot ser considerat abusiu “quan el consumidor no hagi pogut disposar de la informació pertinent que li hauria permès comprendre les conseqüències jurídiques que es derivaven per a ell d’aquesta clàusula”.

El Tribunal Europeu reafirma la tutela judicial que li confereix la directiva sobre els drets dels consumidors a la qual no es pot renunciar. Així, “admetre la possibilitat que el consumidor renunciï prèviament als drets que li confereix el sistema de protecció seria contrari al caràcter imperatiu de la norma i posaria en perill l’eficàcia d’aquest sistema”.

Aquesta sentència obre la possibilitat a que prop de 400.000 clients de diferents entitats bancàries puguin reclamar la nul·litat dels acords de renúncia de reclamació de clàusules terra.

Si heu signat aquest tipus d’acords de renúncia de reclamació de clàusules terra ara teniu l’oportunitat de presentar la vostra demanda i reclamar el que heu pagat de més.

A Prats Advocats, especialistes en dret bancari, us ajudarem en tot aquest procés. Estudiarem el vostre cas de manera gratuïta

 

 

 

 

 

, , , , , , , , , , , , , ,