Prats Advocats, especialistes en la tramitació d’herències, successions, donacions

6 d'octubre de 2021

La justícia dona la raó a uns hereus (part demandada), representats per Xavier Prats, director del despatx d’advocats lleidatà Prats Advocats, al desheretar a una lleidatana, que demanava la llegítima als hereus, per la nul·la relació que tenia amb el pare.  

Aquesta sentència de l’ Audiència de Lleida, ens mostra una vegada més, la necessitat i oportunitat de comptar, davant de qualsevol litigi, amb l’assessorament i correcta representació legal per part d’un despatx d’advocats expert en la matèria del cas jutjat.

En aquesta ocasió, l’Audiència de Lleida ha confirmat el desheretament d’una lleidatana, que demanava la llegítima, per la nul·la relació que tenia amb el finat –el seu pare-. D’aquesta manera, aquest Tribunal ratifica la sentència del jutjat de Primera Instància número 5 de Lleida, que va desestimar la demanada presentada per la dona, que va demanar que es declarés injust el desheretament realitzat pel seu pare en un testament de l’any 2011 i es considerés frau de llei els actes de disposició patrimonial realitzats pel progenitor i els seus hereus, representats per l’advocat lleidatà Xavier Prats.

El codi civil preveu el desheretament en el cas que l’absència de relació sigui per culpa exclusiva del legitimari, circumstàncies que concorren en aquest cas, on malgrat els intents reiterats per part del pare per mantenir una relació amb la demandant, una filla seua fruït del seu primer matrimoni, aquesta sempre es va negar. Fins i tot, es constata en la sentència que la demandant va arribar a manifestar davant de l’interès del seu pare de reprendre la seua relació que per a ella el seu pare havia mort. En aquest sentit, el jutge de Primera Instància va determinar que diversos testimonis van acreditar que l’home va voler mantenir el contacte amb la seua a filla, però que l’absència de tota relació entre ells a partir de l’any 1996 i fins a la data de la mort del pare va ser per causa imputable únicament a la mateixa filla”.

 

Necessites ajuda amb una herència?

La mort d’un familiar generalment és un tema “tabú”, ningú en vol parlar; però, tard o d’hora, a tothom ens arriba. A banda de dol lògic d’aquests moments, ens assaltaran molts dubtes i s’obriran interrogants que cal resoldre com: què fer amb l’herència? Qui es queda amb el pis? Hi ha testament? Haurem de pagar impostos? Què és la llegítima?

En aquests moments, i de manera prèvia al traspàs, comptar amb l’assessorament d’un advocat especialitzat en herències ens evitarà molts problemes i ens ajudarà a prendre la decisió més oportuna en aquests moments tan complicats.

A Prats Advocats la nostra voluntat és ajudar-te a planificar amb temps, serenitat i cura tot aquest procés, en ocasions força complicat, buscar sempre la mediació entre les parts, realitzar les tramitacions necessàries quan pertoquin i, si malgrat tot, cal arribar a un procés judicial, oferir-te la millor representació legal.

 En el cas de la mort d’un familiar directe quins són els primers passos que hem de fer?

Les tramitacions a realitzar són moltes, en alguns casos complexes i on poden intervenir molts actors –advocats, perits, notaris, especialistes en dret fiscal…- El primer tràmit es demanar el certificat de defunció. Quan hagin transcorregut 15 dies ja podrem demanar el certificat d’últimes voluntats, que ens servirà per conèixer si el difunt havia realitzat o no testament. Si és així, en quin notari es va fer.

Què podem fer si no hi ha testament?

Si no hi ha testament s’ha d’iniciar un procés de declaració d’hereus per a nomenar-ne un. Si els hereus són els fills o el pares, es pot fer davant del notari, i s’ha d’esperar 20 dies per fer l’acceptació de l’herència. Si, per contra, no hi ha fills o pares i els hereus són els germans, tiets o altres familiars, el procediment de declaració d’hereus s’ha d’efectuar al jutjat amb un advocat de la vostra confiança especialitzat en la tramitació d’herències.

On hem de fer l’herència, terminis d’acceptació?

Un cop es té el testament s’ha d’acceptar l’herència. Tot això ho farem al nostre despatx un cop revisada tota la documentació i estudiades totes les possibilitats i buscant sempre les millors solucions per a vosaltres. Tot seguit, us acompanyarem al notari per signar l’escriptura. Al nostre despatx, buscarem les millors valoracions i farem totes les previsions perquè no pagueu més impostos dels necessaris.

Recordeu que tenim 6 mesos per fer l’herència i liquidar els impostos.

Els impostos

En el cas de rebre una herència, donació, etc. cal ser molt conscients de les repercussions que tindrà per a la persona o persones que la rebin, especialment de caràcter tributari. Des del l’1 de febrer de 2014 es van reduir molt les bases exemptes de pagar i ara gairebé totes les herències de més de 100.000 € per hereu hauran de pagar impostos. Malgrat això, encara hi ha reduccions i bonificacions que podrem aplicar. Per això, és important que davant d’una herència us poseu en mans d’advocats especialitzats en successions.

I si sóc el fill i al testament no em deixen res, tinc dret a la llegítima?

Si, hi tens dret, i no és poca cosa. La llegítima és la quarta part, el 25 % de tota l’herència. Heu de tenir present que es pot reclamar durant 10 anys i, per tant, potser encara sou a temps de reclamar la llegítima de la mare o el pare que van morir fa temps i no vau cobrar. A Prats Advocats, estem realitzant moltes reclamacions amistoses i aconseguint molt bons acords per als nostres clients; però com ja hem vist en aquest article pot haver casos on aquest dret es pot perdre.

Sempre és millor realitzar el testament en vida

“Tot serà més senzill si feu un testament en vida”. Jo sempre aconsello fer un testament en vida davant el notari per estalviar despeses i temps quan es produeixi la defunció. És un tràmit bastant econòmic, al nostre despatx us assessorarem en el redactat del seu contingut, estipulacions i previsions.

Per altra banda, cal tenir present que després de la mort d’un familiar encara s’ha d’ordenar tot el seu patrimoni; per això, davant d’aquesta trista situació us aconsello que us poseu en mans d’advocats especialitzats en la tramitació d’herències.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , , , , , , , ,