Una veïna de Lleida, representada per Prats Advocats, beneficiària de la primera sentencia en Lleida que fija que una clàusula terra renegociada és abusiva

13 d'agost de 2020

Si el passat dijous el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciava que les clàusules sòl renegociades, els anomenats contractes de novació, podien ser abusius a finals de la setmana arribava la notícia de l’Audiència de Lleida que dictava la primera sentència a Lleida condemnant a un banc, aplicant el criteri establert per l’alt tribunal Europeu, i donant la raó a una veïna de la capital del Segrià que havia presentat una demanda per considerar abusiu i poc transparent el contracte de renovació de la seva hipoteca, afectada per una clàusula sòl, signat amb el Banc de Santander.

Mitjançant aquesta sentència, l’Audiència de Lleida revoca la sentència del jutjat de primera instància número 6 d’aquesta localitat que desestimava, en primera instància, la demanda presentada per aquesta clienta, representada per Xavier Prats, director del despatx d’advocats lleidatà Prats Advocats, declarant seva “nul·litat per falta de transparència de la clàusula de limitació de variació del tipus d’interès remuneratori de la hipoteca. En la seva sentència, s’afegeix que la” nul·litat arriba a la novació modificativa realitzada el 23 de maig de 2014 “.

El banc de Santander ha estat condemnat per això a la devolució íntegra de les quantitats cobrades de més com a conseqüència de l’aplicació de la clàusula sòl des de la celebració del contracte i fins a l’efectiva data d’eliminació de la mateixa.

En aquesta sentència, es posa de manifest l’opacitat i falta de transparència per part de l’entitat bancària condemnada, el banc de Santander, a l’hora d’explicar al consumidor quina era la càrrega econòmica i jurídica que suposava el manteniment d’aquesta clàusula, sense contraprestació per al client més enllà de la reducció de la clàusula sòl.

Per tot això, la sentència considera que “la posició de domini del banc sobre el client, la manca d’informació precontractual i de l’escenari que en aquell moment hi havia sobre el tema, així com la falta d’informació sobre la càrrega econòmica i jurídica que suposava per al client renunciar a la nul·litat per acollir-se a un nou sòl, fan que sense violentar la jurisprudència que sobre la matèria hi ha actualment, haguem de revocar la sentència “.

Cal recordar que el Tribunal de Justícia de la UE va sentenciar que les clàusules sòl renegociades, els anomenats contractes de novació, poden ser abusives. Aquesta sentència, que dóna resposta a una qüestió prejudicial elevada per un jutjat de primera instància de Terol, dictamina que els clients no poden renunciar als seus drets com a consumidors europeus i considera il·legal que els bancs obligen als consumidors a renunciar a la via judicial.

El sector bancari espanyol ha rebut un nou i dur “cop” per part del Tribunal de Justícia Europeu al veure com aquest ha anul·lat els acords sobre clàusules sòl en què el consumidor renuncia a accions judicials basades en els drets que li reconeix la Directiva 93 / 13. No obstant això, l’alt tribunal europeu matisa que pot es comprometre a no reclamar sense que la clàusula es consideri abusiva si ha entès amb claredat les seves conseqüències.

D’aquesta manera, la Cort Europea dictamina en la seva sentència que les clàusules sòl renegociades d’hipoteques poden ser examinades per un jutge i declarades abusives, així com que és il·legal que els bancs obliguin els clients a no emprendre accions legals després de la renovació del contracte

Així mateix aquesta sentència deixa clar que renunciar a emprendre accions legals contra l’entitat també pot ser considerat abusiu “quan el consumidor no hagi pogut disposar de la informació pertinent que li hauria permès comprendre les conseqüències jurídiques que es derivaven per a ell d’aquesta clàusula”.

El Tribunal Europeu reafirma la tutela judicial que li confereix la directiva sobre els drets dels consumidors a la qual no es pot renunciar. Així, “admetre la possibilitat que el consumidor renunciï prèviament als drets que li confereix el sistema de protecció seria contrari al caràcter imperatiu de la norma i posaria en perill l’eficàcia d’aquest sistema”.

Aquesta sentència obre la possibilitat a que prop de 400.000 clients de diferents entitats bancàries puguin reclamar la nul·litat dels acords de renúncia de reclamació de clàusules terra.

Si heu signat aquest tipus d’acords de renúncia de reclamació de clàusules terra ara teniu l’oportunitat de presentar la vostra demanda i reclamar el que heu pagat de més.

A Prats Advocats, especialistes en dret bancari, us ajudarem en tot aquest procés. Estudiarem el vostre cas de manera gratuïta

, , , , , , , ,